Condicions Generals
Per tal de reservar la plaça en el curs elegit, la matrícula s’haurà de formalitzar en els terminis comunicats pel CESAG per a cada curs.

S’haurà d’abonar prèviament a l’inici l’import del curs.

En cas que el curs no s'imparteixi per falta de matrícula o per un altre motiu aliè a l'alumne, el CESAG retornarà íntegre l'import. En cas de baixa notificada per l'alumne, el CESAG no retornarà l'import abonat tret que sigui per causa justa i documentada. En aquest cas serà valorat per la Direcció del CESAG, qui determinarà si escau (bé l'import íntegre, bé amb alguna retenció) o no la devolució de diners.

La forma de pagament és possible mitjançant dues opcions:

  • Per transferència bancària. Número de compte del Banc Sabadell Atlántico ES31 0081 0486 5500 0117 7521. Una vegada feta, enviar el justificant de l’ingrés per correu a [email protected] o entregar en persona a Administració. Indicar en la transferència nom de l'alumne.

  • En efectiu. Pagament en el departament d’Administració del CESAG. Telefonar prèviament al responsable, Marc Vich, al 971 792818.
DNI
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Email
Repetir Email
Adreça:
Codi Postal:
Localitat:
Data de Naixement:
Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:
Ocupació laboral/professional:
Titulació universitària:
Selecció de mòdul:
Intel·ligència espiritual (Mòdul 1)
Didàctica i Pedagogia (Mòdul 2)
Biblia i Teologia (Mòdul 3)
Forma de pagament:

*Tots els camps son obligatoris
He llegit i accept la Política de privacitat del CESAG