Condicions Generals
Per tal de reservar la plaça en el curs elegit, la matrícula s’haurà de formalitzar en els terminis comunicats pel CESAG per a cada curs.

S’haurà d’abonar l’import del curs amb el descompte ja aplicat en el cas de reunir la condició d’alumne o ex alumne.

Per poder aplicar el descompte per ser alumne, s’haurà d'adjuntar, sense excepció, còpia de document que acredita ser alumne del CESAG o de la UIB en el present curs acadèmic, així com ex alumne del CESAG.

La quantitat serà íntegrament reintegrada si, pel motiu que siga, assignat al centre, el curs no s’imparteix. En canvi, l’alumne perdrà l’import si, per la seca voluntat, finalment no ho cursa.

La forma de pagament és possible mitjançant dues opcions:

  • Per transferència bancària. Número de compte de "La Caixa" 2100 0305 17 0200226806. Una vegada feta, enviar fax amb el justificant de l’infrés al 971 798078 o per email a administracio@cesag.org. Indicar en la transferència codi i nom de l'alumne.

  • En efectiu. Pagament en el departament d’Admisnitració del CESAG. Telefonar prèviament a la responsable, Isabel, al 971 792818.
DNI
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Email
Repetir Email
Adreça:
Codi Postal:
Localitat:
Telefon fixe:
Ocupacio laboral/professional:
Curs:
Tipus d'inscripció:
Forma de pagament:
*Tots els camps son obligatoris
He llegit i accepto la Normativa i la Política de privacitat del CESAG