Condicions Generals
Per tal de reservar la plaça en el curs elegit, la matrícula s’haurà de formalitzar en els terminis comunicats pel CESAG per a cada curs.

La matrícula dels exàmens oficials APTIS o FCE no està inclosa al preu del curs.

La quantitat serà íntegrament reintegrada si, pel motiu que siga, assignat al centre, el curs no s’imparteix. En cas de baixa notificada per l'alumne, el CESAG no retornarà l'import abonat tret que sigui per causa justa i documentada. En aquest cas serà valorat per la Direcció del CESAG, qui determinarà si escau (bé l'import íntegre, bé amb alguna retenció) o no la devolució de diners.

La forma de pagament és possible mitjançant dues opcions:

  • Per transferència bancària. Número de compte del Banc Sabadell Atlántico ES31 0081 0486 5500 0117 7521. Una vegada feta, enviar el justificant de l’ingrés per correu a [email protected], o correu amb la data i quantitat ingressada, o entregar el justificant en persona a Administració. Indicar en la transferència nom de l'alumne seguida de la paraula "ANGLES".

  • En efectiu. Pagament en el departament d’Administració del CESAG. Telefonar prèviament per concertar cita al 971 792818.
DNI
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Email
Repetir Email
Adreça:
Codi Postal:
Localitat:
Telèfon mòbil:
Ocupació laboral/professional:
Titulació:
Curs:
Forma de pagament:
*Tots els camps son obligatoris
He llegit i accept la Política de privacitat del CESAG