Condicions Generals
Per tal de reservar la plaça en el curs elegit, la matrícula s’haurà de formalitzar en els terminis comunicats pel CESAG per a cada curs.

S’haurà d’abonar l’import del curs amb el descompte ja aplicat en el cas de reunir la condició d’alumne o ex alumne.

Per poder aplicar el descompte per ser alumne, s’haurà d'adjuntar, sense excepció, còpia de document que acredita ser alumne del CESAG en el present curs acadèmic, així com ex alumne del CESAG.

La quantitat serà íntegrament reintegrada si, pel motiu que siga, assignat al centre, el curs no s’imparteix. En canvi, l’alumne perdrà l’import si, per la seva voluntat, finalment no ho cursa.

La forma de pagament és possible mitjançant dues opcions:

  • Per transferència bancària. Número de compte de Banc Sabadell ES31 0081 0486 5500 0117 7521. Una vegada feta, enviar e- email a administracio@cesag.org. Indicar en la transferència codi i nom de l'alumne.

  • En efectiu. Pagament en el departament d’Administració del CESAG. Telefonar prèviament al responsable, Marc Vich, al 971 792818.
DNI
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Email
Repetir Email
Adreça:
Codi Postal:
Localitat:
Data de Naixement:
Telefon fixe:
Ocupacio laboral/professional:
Curs:
Tipus d'inscripció:
Forma de pagament:
*Tots els camps son obligatoris
He llegit i accept la Política de privacitat del CESAG