Condicions Generals
Per tal de reservar la plaça en el curs elegit, la matrícula s’haurà de formalitzar en els terminis comunicats pel CESAG per a cada curs.

S’haurà d’abonar l’import del curs amb el descompte ja aplicat en el cas de reunir la condició d’alumne o ex alumne.

Per poder aplicar el descompte per ser alumne, s’haurà d'adjuntar, sense excepció, còpia de document que acredita ser alumne de la UIB en el present curs acadèmic, així o el Carnet Jove en cas d'aquest descompte.

En cas que el curs no s'imparteixi per falta de matrícula o per un altre motiu aliè a l'alumne, el CESAG retornarà íntegre l'import. En cas de baixa notificada per l'alumne, el CESAG no retornarà l'import abonat tret que sigui per causa justa i documentada. En aquest cas serà valorat per la Direcció del CESAG, qui determinarà si escau (bé l'import íntegre, bé amb alguna retenció) o no la devolució de diners.

La forma de pagament és possible mitjançant dues opcions:

  • Per transferència bancària. Número de compte del Banc Sabadell Atlántico ES31 0081 0486 5500 0117 7521. Una vegada feta, enviar el justificant de l’ingrés per correu a administracio@cesag.org o entregar en persona a Administració. Indicar en la transferència nom de l'alumne.

  • En efectiu. Pagament en el departament d’Administració del CESAG. Telefonar prèviament per concertar cita al 971 792818.
DNI
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Email
Repetir Email
Adreça:
Codi Postal:
Localitat:
Telefon fixe:
Ocupacio laboral/professional:
Curs:
Tipus d'inscripció:
Forma de pagament:
*Tots els camps son obligatoris
He llegit i accept la Política de privacitat del CESAG